Gå til hovedindholdet

Miljø- og fødevareministeren vil kulegrave akvakulturvirksomheder

Der har været for dårligt styr på tilladelser i forhold til opdræt af ikke-hjemmehørende arter og usikkerhed om ansvarsfordelingen hos myndighederne. Nu vil miljø- og fødevareministeren have ryddet op og undersøgt, om der findes virksomheder, som udsætter og opdrætter fisk, de ikke har tilladelse til.

Publiceret 23. januar 2018

I efteråret slap ca. 200 sølvlaks ud fra et havbrug ved Hjarnø i Horsens Fjord. Efter en henvendelse fra Danmarks Sportsfiskerforening har det vist sig, at havbruget ikke har haft alle de fornødne tilladelser til at opdrætte den ikke-hjemmehørende art.

- En akvakulturvirksomhed har naturligvis ansvar for at have tilladelserne på plads. Men jeg kan konstatere, at myndighederne ikke har gjort nok for at sikre kendskab til reglerne, og at de bliver overholdt. Miljøstyrelsen har nu overtaget myndighedsansvaret, og jeg har bedt dem om at undersøge, om der kan være andre, som opdrætter fisk uden de fornødne tilladelser og følge op herpå. Der skal styr på dette område nu, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. 

Det pågældende havbrug har haft tilladelse fra Fødevarestyrelsen til at importere æg til sølvlaks, men har manglet en gyldig tilladelse til at opdrætte en ikke-hjemmehørende art. Desuden har havbrugets placeringstilladelse været forældet.

Tilladelserne skulle hidtil have været givet af den daværende Landbrugs- og Fiskeristyrelse, og i forbindelse med overdragelsen af ressortansvaret til Miljøstyrelsen er der konstateret en del mangler i den hidtidige sagsbehandling. 

- Jeg kan ikke garantere, at der ikke findes lignende sager. Derfor har jeg nu bedt Miljøstyrelsen om straks at gå i gang med at gennemtrawle området for at se, om der findes lignende sager og få bragt orden heri. Der skal også fremadrettet skabes øget opmærksomhed om reglerne. Jeg vil gerne kvittere for, at sportsfiskerne har bragt denne problemstilling frem i lyset, siger Esben Lunde Larsen.  

De 200 undslupne sølvlaks vurderes ikke at have effekt på hjemmehørende arter i havet. I det konkrete tilfælde med undslupne sølvlaks i Horsens Fjord skulle disse angiveligt alle være hunner og muligheden for, at deres æg befrugtes vil derfor ikke være til stede.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Jens Fuglsang Edelholt, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 9135 6996  e-mail: jefed@mfvm.dk  


MENU