Gå til hovedindholdet

Miljø- og Fødevareministeriet reviderer sine kontrakter med universiteterne

Bestemmelser om offentliggørelse og tavshedspligt præciseres. Udgangspunktet er altid, at al forskning og rådgivning skal offentliggøres.

Publiceret 6. september 2016

Miljø- og Fødevareministeriet indgår løbende gensidige frivillige aftaler med universiteterne om levering af forskningsbaseret rådgivning og andre ydelser i fuld respekt for principperne om armslængde og metodefrihed. 

Ministeriet er fuld i gang med at revidere de rammeaftaler og kontrakter, der lig­ger til grund for den forskningsbaserede myndighedsbetjening. Det sker som led i et generelt serviceeftersyn af den forskningsbaserede myndighedsbetjening i gangsat i efteråret 2015.  

Målet med revisionen af kontrakterne er dels at sikre ensartede vilkår på tværs af ministeriets aftaler, dels at præcisere kontrakternes hidtidige bestemmelser om bl.a. offentliggørelse og tavshedspligt.

Det skal blandt andet ses i lyset af, at der har været rejst tvivl i pressen, om hvorvidt kontrakterne var for vidtgående bl.a. i forhold til at pålægge forskere tavshedspligt om kontrakternes indhold og udformning.

- Vi reviderer nu kontrakterne, så det står helt klart, at alle bestemmelser er i fuld overensstemmelse med de gældende love og retningslinjer på området. Blandt andet slår vi fast, at universiteterne har ret og pligt til at offentliggøre leverancer og fjerner bestemmelser om, at ministeriet har eneret til at fremstille og offentliggøre leverancer, som hidtil har indgået i en af standardkontrakterne. Udgangspunktet er altid, at al forskning og rådgivning skal offentliggøres, siger kontorchef Lars Møller Christiansen

Revisionen sker i tæt samarbejde med kammeradvokaten og de berørte universiteter.

De reviderede standardkontrakter forventes færdiggjort med udgangen af september og vil blive taget i brug umiddelbart efter.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Lars Møller Christiansen, tlf. 2442 9300, e-mail: lamch@mfvm.dk
Presse- og kommunikationschef Mette Thorn tlf. 2561 7170, e-mail: mthor@mfvm.dk


MENU