Gå til hovedindholdet

Miljø og landmand vinder, når pesticider sprøjtes helt præcist på marken

Nyt fagligt partnerskab om sprøjte- præcisionsteknologi skal reducere landbrugets pesticidomkostninger og samtidig sænke pesticidforbruget og belastningen af miljø og sundhed.

Publiceret 9. februar 2018

Når satellitbilleder eller kameraer på drone bliver koblet til landmandens pesticidsprøjte, kan han nøjes med at sprøjte lige præcist der, hvor ukrudtet eller svampeangrebet på marken er. Dermed er der brug for færre pesticider.

For at understøtte den udvikling stifter miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen nu et bredt fagligt partnerskab for sprøjte- og præcisionsteknologi.

- Hvis ukrudtet f.eks. kun findes i enkelte pletter i marken, så skal vi udnytte den nye teknologi, så der kun sprøjtes lige der, hvor der er behov, og hvor pesticiderne har en effekt. I takt med, at ny teknologi forfines og bliver billigere, vil landmanden kunne spare penge ved at bruge teknologien, da han ikke skal bruge så stor en mængde pesticider. Samtidig er færre pesticider lig med mindre belastning af miljø og sundhed, så det giver rigtig god mening at sætte endnu mere skub i udviklingen på dette område, siger Esben Lunde Larsen.

Gavner eksporten

Partnerskabet, som skal køre de næste fire år, er et led i Pesticidstrategi 2017-2021, som et bredt flertal i Folketinget står bag.

- Vi skal have flere af de gode idéer frem i lyset og få dem afprøvet og taget i brug ude i marken. Partnerskabet skal medvirke til, at innovativ ideudvikling og samarbejde blandt virksomheder, forskere og andre interessenter fremmer udviklingen og væksten i teknologibranchen, siger Esben Lunde Larsen.

De kommende dage sendes invitationer ud til forskningsinstitutioner, teknologileverandører, interesseorganisationer og landbruget.

Partnerskabet stiftes på et kick-off møde den 4. april kl. 9.30-16 på forskningscenter Foulum ved Viborg. Alle organisationer, virksomheder og andre interessenter, der ønsker at bidrage, er meget velkomne til at deltage i partnerskabet.

Fakta:

• Miljøstyrelsen er ansvarlig for partnerskabet og bistås af et sekretariat for Partnerskab for Præcisions- og Sprøjteteknologi, som varetages af Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) ved Aarhus Universitet.

• På kick-off-mødet den 4. april vil partnerskabet blive etableret og et antal fokusgrupper med specifikke emner bliver nedsat.

• Alle organisationer, virksomheder og andre interessenter, der ønsker at bidrage til, at den eksisterende teknologi udnyttes langt bedre end i dag, eller som ønsker at bidrage til øget udvikling, afprøvning og formidling er meget velkomne til at deltage.

• Har man ikke modtaget invitation i løbet af et par dage, men ønsker at deltage, kan man kontakte sekretariatet og tilmelde sig kick-off mødet via www.mst.dk/pps hvor man også kan læse mere om partnerskabet.

• SEGES og Aarhus Universitet har udarbejdet en statusrapport om udvikling og barrierer for sprøjte- og præcisionsteknologi. Rapporten er nu offentliggjort og kan også læses via ovenstående link. Rapporten vil bl.a. være velegnet som fagligt grundlag for arbejdet i det nye partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi. 

• Den 9. februar afholdes på Ledreborg Slot en konference om præcisionslandbrug med deltagelse af bl.a. miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen, formand i Landbrug & Fødevarer Martin Merrild og medlem af folketinget Maria Reumert Gjerding.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Jens Fuglsang Edelholt, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 9135 6996, e-mail: jefed@mfvm.dk
Kontorchef Mette Hyldebrandt-Larsen, Miljøstyrelsen, tlf.: 4127 2529, e-mail: mhy@mst.dk


MENU