Gå til hovedindholdet

MRSA-ekspertgruppe sættes i fuld sving

Partierne bag Handlingsplanen for husdyr-MRSA er i dag på et møde blevet enige om at udvide ekspertgruppen, der skal rådgive politikerne om bekæmpelsen af MRSA. Ekspertgruppen skal også afholde en høring, så alle faglige vinkler afdækkes.

Publiceret 3. november 2016

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og Folketingets partier bag Handlingsplan for husdyr-MRSA ønsker sig de bedste råd om, hvordan man skal bekæmpe husdyr-MRSA.

På et møde i dag i Miljø- og Fødevareministeriet er parterne derfor blevet enige om at bestille en faglig høring og udvide den bredt sammensatte ekspertgruppe med et medlem fra Lægeforeningen samt en repræsentant fra Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

- Vi vil bede ekspertgruppen om at komme med deres anbefalinger til sommer. Anbefalingerne skal være de ypperste, som det faglige miljø i Danmark, kan præstere. Derfor vil vi også bede ekspertgruppen om at konsultere deres bagland og holde en faglig høring, hvor alle eksperter med relevant viden, kan blive hørt, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Ekspertgruppen, som ministeren har bedt om bliver genindkaldt, består i forvejen af repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, Lægeforeningen (De Lægevidenskabelige Selskaber), Fødevarestyrelsen, DTU Veterinærinstitut, Den Danske Dyrlægeforening og Norges Veterinærinstitut. 

Ekspertgruppen blev første gang nedsat i 2014, og dens anbefalinger ligger til grund for den brede politiske aftale om Handlingsplan for husdyr-MRSA. Nu skal ekspertgruppen i forlængelse af deres tidligere anbefalinger undersøge, om der er grundlag for nye forslag til tiltag på baggrund af den nyeste viden på området.  

- Jeg vil som nævnt også bede ekspertgruppen have fokus på smitte mellem besætninger, herunder fra avls-og opformeringsbesætninger. Ekspertgruppen vil også blive bedt om at komme med anbefalinger til, hvordan vi holder MRSA væk fra besætninger med kalve og fjerkræ, og hvordan vi som minimum holder niveauet lavt hos de økologiske svin, hvor forekomsten kun er seks procent, hvis det ikke kan lykkes at holde bakterien helt væk, siger Esben Lunde Larsen. 

Bag Handlingsplan for husdyr-MRSA, der blev besluttet i april 2015, står alle Folketingets partier undtagen Liberal Alliance og Alternativet.

Yderligere oplysninger:
Presse- og kommunikationschef Mette Thorn tlf. 25617170, e-mail: mthor@mfvm.dk

Pressemeddelelsen er blevet redigeret efter udsendelse torsdag den 3. november kl. 17.45

Lægeforeningen får en plads i den nye udvidede ekspertgruppe, som besluttet i dag af partierne bag handlingsplan for Husdyr-MRSA.

Lægeforeningen er ikke medlem af De Lægevidenskabelige Selskaber. Denne parentes er derfor slettet sammen med ordet ekstra. Lægeforeningen kan derudover stadig udpege et medlem blandt De Lægevidenskabelige Selskaber som medlem af ekspertgruppen.

 

 


MENU