Gå til hovedindholdet

Nu får landmænd permanent genopdyrkningsret

Et flertal i Folketinget har netop vedtaget, at genopdyrkningsretten gøres permanent, så danske landmænd lettere kan gøre en indsats for den lysåbne natur uden at risikere at miste retten til opdyrkning.

Publiceret 9. maj 2017

Landmænd, som laver natur på deres arealer, behøver ikke længere frygte for at miste retten til at dyrke arealerne igen en dag.

Som reglerne har været hidtil, har genopdyrkningsretten haft virkning i 15 år. Det vil sige, at landmændene har risikeret at miste retten til at genopdyrke et areal, der er lagt ud som halvkultur eller udyrket areal, efter 15 år. Det har betydet, at flere landmænd har set sig nødsaget til at genopdyrke eller oppløje et areal inden for tidsfristen på de 15 år for ikke at risikere, at arealet blev omfattet af beskyttelse efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Men fra 1. juli er den regel slut, da et lovforslag om genopdyrkningsretten i dag blev 3. behandlet og vedtaget i Folketinget.

- Vi ønsker ikke at skræmme landmænd væk fra at lave natur, fordi de risikerer at miste retten til at bestemme over egen jord. Det er ikke hensigtsmæssigt, hvis landmænd opdyrker naturarealer alene fordi, de har en frist hængende over hovedet, som truer med at tage genopdyrkningsretten fra dem. Nu får de retten til egen jord permanent tilbage, og det giver forhåbentlig også mere natur, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. 

Ændringen er en del af Aftale om Naturpakke, der skal gøre det mere attraktivt for landmænd at lægge landbrugsjord ud til natur. Den permanente genopdyrkningsret vil gælde både for nye og for allerede anmeldte arealer. 

Muligheden for at anmelde et areal til genopdyrkningsret har eksisteret siden 2004, og det anslås, at over 8.000 anmeldelser af arealer er indløbet til kommunerne. Det giver et samlet anmeldt areal på omkring 66.000 hektar.  

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Jonatan Lykke-Olesen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 9359 7082, e-mail: jolyk@mfvm.dk  

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan kontaktes via pressevagttelefonen, tlf.: 4189 2507 

Fakta

- § 6 i lov om drift af landbrugsjorder giver en landmand mulighed for at anmelde et omdriftsareal til kommunalbestyrelsen og opnå genopdyrkningsret af arealet. Det betyder, at arealet kan henlægges halvkultur eller udyrket, men at landmanden samtidig bevarer retten til inden for en 15-års periode at genopdyrke arealet, uanset om det skulle komme til at opnå en naturtilstand, der normalt ville medføre beskyttelse efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. 

- Som ordningen har fungeret indtil nu, har genopdyrkningsretten en 15-års tidsbegrænsning. Hvis et anmeldt areal ikke er genopdyrket ved udgangen af denne periode, er arealet ikke længere omfattet af retten til genopdyrkning. Det kan betyde, at arealet, hvis der har udviklet sig natur, kan blive beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Landmanden kan så ikke længere genopdyrke arealet, og kan heller ikke genanmelde det efter § 6 igen.


MENU