Gå til hovedindholdet

Nu har vi en pålidelig metode til at finde mikroplast i drikkevand

Miljø- og Fødevareministeriet har nu fået udviklet en pålidelig målemetode, der kan finde mikroplast i drikkevand.

Publiceret 9. februar 2018

Er der mikroplast i det vand, du drikker? Det kan vi nu finde ud af ved hjælp af en ny pålidelig målemetode, som Miljøstyrelsen har fået udviklet af Aarhus Universitet. Nu skal denne målemetode se på, om der er mikroplast i dansk drikkevand, oplyser miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Med den pålidelige målemetode er Miljø- og Fødevareministeriet nu klar til at undersøge danskernes drikkevand for mikroplast. Tidligere har der været undersøgelser, som angiveligt har fundet mikroplast i drikkevandet. De målemetoder, som var blevet brugt til undersøgelserne, var dog så usikre, at myndighederne ikke kunne konkludere noget som helst om der findes mikroplast i det danske drikkevand.

- Med denne målemetode kan jeg endelig sætte en troværdig undersøgelse af vores drikkevand i gang. Vi har brug for en afklaring af, om der virkelig findes mikroplast i vores drikkevand, siger Esben Lunde Larsen.


Første prøver tegner godt

Som en del af metodeudviklingen er der testet tre 50 liters prøver af drikkevand fra forskellige steder i hovedstadsområdet. Prøverne er taget i et lukket system, der skal sikre mod forurening af vandprøven med partikler fra andre kilder som for eksempel luften.

To af de tre prøver indeholdt ingen mikroplast. I den tredje prøve var der én enkelt mikroplastfiber. De drikkevandsundersøgelser, der blev foretaget i efteråret, kan altså ikke bekræftes af de nye undersøgelser.

- De første prøver med den nye metode viser én enkelt mikroplastfiber i 150 liter vand. Det er forsvindende lidt i forhold til de fund, der blev gjort i efteråret. Nu sætter vi gang i en større undersøgelse, hvor vi tester vandet forskellige steder i Danmark. Der er dog stadig brug for langt mere viden om mikroplast. Det vil vi komme til at diskutere politisk, når vi inden længe skal forhandle en national plasthandlingsplan, siger Esben Lunde Larsen.

Resultaterne i drikkevandsundersøgelsen ventes klar inden udgangen af juni måned 2018.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef i Miljøstyrelsen Rasmus Moes. +45 72 54 48 57, rasmo@mst.dk  

Pressesekretær i Miljø- og Fødevareministeriet Ming Ou Lü, tlf.: +45 2077 0459, e-mail: minol@mfvm.dk   


MENU