Gå til hovedindholdet

Ny konsulentordning skal sparke gang i flere kollektive miljøvirkemidler

Miljø- og fødevareministeren igangsætter en ny landsdækkende konsulentordning, som skal hjælpe landmændene godt i gang med at etablere flere kollektive miljøvirkemidler

Publiceret 16. januar 2017

I Fødevare- og landbrugspakken er det forudsat, at landmændene ved at lave frivillige kollektive indsatser som vådområder og ved at plante ny skov leverer en reduktion i udledningen af kvælstof.

Derfor lancerer miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen en ny konsulentordning, som skal understøtte landmændenes miljøindsats.

Den nye konsulentordning skal være med til at sikre, at kvælstofreduktionen nås gennem en lokalforankret dialog mellem landmænd, landboforeninger, kommuner og andre interessenter. Det er målet at denne dialog, understøttet af de nye konsulenter, medfører etablering af frivillige miljøindsatser på landbrugsejendomme over hele landet.

- Det er nu, landmændene skal vise, at de kan løfte miljøopgaven af egen drift - men vi vil gerne være med til at hjælpe dem i det arbejde. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi nu kan iværksætte denne konsulentordning. Konsulenterne kommer til at hjælpe landmændene med at etablere kollektive miljøtiltag, eksempelvis minivådområder, på deres bedrifter, siger Esben Lunde Larsen. 

Gode erfaringer i andre EU-lande

Der vil om kort tid kunne søges tilskud til at etablere en konsulentordning, hvor de ansatte konsulenter skal fremme landmændenes interesse for at anlægge især minivådområder. Konsulenterne skal sikre høj effekt og større udbredelse af kollektive miljøtiltag med god omkostningseffektivitet.

En metode, der har vist gode resultater i andre lande, og som så småt er startet op på forsøgsbasis i Danmark. Metoden skal nu sættes i system og udbredes til hele landet.

- Vi har en stor forhåbning om, at de nye oplandskonsulenter kan være med til at sikre, at der kommer så mange minivådområder og andre virkemidler uden for dyrkningsfladen som muligt, så landmændene ikke bliver pålagt restriktioner på deres markdrift. Vi er glade for at ministeren sætter ordningen i søen, og vi vil støtte arbejdet så meget, som vi kan, siger Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.  

Arbejdet med at etablere og forvalte tilskudsordningen sker i regi af Promilleafgiftsfonden på baggrund af en særbevilling. Ordningen forventes at åbne indenfor kort tid. Her kan du læse mere om Promilleafgiftsfonden.

Fakta om kvælstofindsatsen

• Der er lavet en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø – vandområdeplanerne

• I planerne kan man bl.a. se, hvor der er behov for at reducere udledningen af kvælstof

• Cirka halvdelen af denne reduktion skal ske med kollektive virkemidler

• Kollektive virkemidler er f.eks. frivillige vådområder, minivådområder og skovrejsning

• Hvad der ikke reduceres frivilligt, vil i stedet skulle reduceres med en obligatorisk indsats

Fakta om vandoplande og konsulenter

• Danmark er inddelt i 23 vandoplande, med hvert deres mål for kvælstofreduktion

• De nye lokalt forankrede konsulenter skal være med til at sikre, at målet nås i hvert vandopland

• Konsulenterne skal derfor samarbejde med de lokale vandoplandstyregrupper

• Der er gode erfaringer med denne type af lokal involvering i eksempelvis Sverige og Storbritannien 

• Der er allerede etableret mindre pilotprojekter med konsulenter i Danmark

• Det er forventningen, at konsulentordningen lanceres i 1. kvartal af 2017

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Jens Fuglsang Edelholt, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 9135 6996, e-mail: jefed@mfvm.dk.

NaturErhvervstyrelsens pressetelefon på tlf.: 4189 2507


MENU