Gå til hovedindholdet

Nye muligheder for minivådområder skal motivere landmænd til at beskytte vandmiljøet

Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har forbedret støtteordningen for minivådområder, så det fra næste år bliver nemmere og mere attraktivt for landmændene at lave minivådområder og dermed beskytte vandmiljøet.

Publiceret 31. maj 2018

Danske landmænd får nu bedre muligheder for at bidrage til et sundt vandmiljø og nå målene for at udlede mindre kvælstof til søer og vandløb.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen ændrer støtteordningen for minivådområder, så det fra næste år bliver nemmere og mere attraktivt for landmænd at etablere et minivådområde. Minivådområder har til formål at fjerne kvælstof og fosfor fra landbrugets drænvand, inden det når ud til vandmiljøet.

Med den nye ordning skal landmænd ikke længere selv lægge alle penge for etablering af minivådområdet ud i første omgang, men kan få op til 50 procent af beløbet forudbetalt.

Miljø- og fødevareministeren håber, at ændringerne i de kommende ansøgningsrunder vil få endnu flere landmænd til at etablere minivådområder og dermed bidrage til et sundere vandmiljø.

- Det er vigtigt, at vi har et godt og sundt vandmiljø. Med minivådområder kan landmændene gøre en stor forskel for vores vandmiljø, og jeg håber, at flere landmænd vil lave minivådområder med den forbedrede ordning, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Til næste år er der afsat en samlet pulje på 115 mio. kroner til minivådområder mod 50 mio. kroner i puljen i år. 

Læs flere detaljer på Landbrugsstyrelsens hjemmeside

Læs mere om de nye regler for minivådområdeordningen, som Landbrugsstyrelsen  har sendt i høring

Fakta

• I år har 78 landmænd søgt om tilskud til at etablere et minivådområde.

• Minivådområder er en væsentlig forudsætning for Fødevare- og landbrugspakken, hvor det blev besluttet at finansiere kollektive indsatser som f.eks. minivådområder, der skal reducere landbrugets samlede udledning af kvælstof. 

• Landmænd får 100 pct. i EU-tilskud til at etablere et minivådområde. De kan derudover søge om kompensation for udtagning af areal og vedligeholdelse.

• Støtteordningen til minivådområder åbnede for første gang i år og kører under det nuværende Landdistriktsprogram frem til 2020 under en del af Fødevare- og landbrugspakken. Der skal frem mod 2021 forhandles et nyt Landdistriktsprogram for efterfølgende år.

• I 2021 skal minivådområder samlet set have reduceret landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet med 900 tons årligt.


Yderligere oplysninger:

Pressechef Jens Fuglsang Edelholt, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. 9135 6996, e-mail: jefed@mfvm.dk


MENU