Gå til hovedindholdet

Økonomiske vismænd roser den fremtidige regulering af landbruget

I en ny rapport om klima roser Formandsskabet for Det Miljøøkonomiske Råd den nye aftale om målrettet regulering, som netop er indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Publiceret 27. februar 2018

Fremtidens miljøregulering af landbruget modtager ros fra Det Miljøøkonomiske Råd i et nyt diskussionsoplæg om klimaregulering i landbrug og transport frem mod 2030. Rådet kalder den nye regulering langt bedre end den hidtidige og forventer, at man nu kan sikre opfyldelsen af kvælstofmålene langt billigere – både for landbruget og samfundet som helhed.

Rosen fra Det Miljøøkonomiske Råd kommer på baggrund af den aftale om målrettet regulering, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik i januar måned. Aftalen sikrer, at Danmark fra 2019 får en af verdens mest avancerede og moderne reguleringer af landbrugets påvirkning af miljøet.

- Jeg er naturligvis glad for, at studiet fra Det Miljøøkonomiske Råd bekræfter, at målrettet regulering er et stort skridt i den rigtige retning. Med regeringen og Dansk Folkepartis aftale om målrettet regulering passer vi på vores grundvand og vandmiljø, samtidig med at landmænd ikke længere bliver mødt med urimelige krav om at gøre en miljøindsats, hvor det ikke giver mening, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Det Miljøøkonomiske Råd mener, at reguleringen af landbruget kunne blive endnu bedre, hvis den i stedet blev baseret på afgifter, da dette kan lede til, at det nogle steder i Danmark ikke vil være økonomisk rentabelt at drive landbrug.  

- Teoretiske studier kan være gode, men regulering skal også give mening i praksis. Man kan ikke flytte rundt på Danmarks landmænd. Deres gård og levebrød ligger nu en gang, hvor de ligger, og ikke hvor afgiften dikterer, at de skal ligge. Det er heller ikke regeringens politik at indføre nye afgifter og forringe rammevilkårene for et i forvejen særdeles konkurrenceudsat landbrugserhverv. Det vil kunne lede til, at landbrugsproduktionen flytter til lande med betydeligt ringere miljøbeskyttelse, udtaler miljø- og fødevareministeren.

I rapporten peger vismændene netop på risikoen for, at dansk produktion kan flytte til lande med begrænset regulering af udledninger af drivhusgasser som følge af øget national regulering. Bl.a. derfor anbefaler vismændene også, at Danmark indretter klimapolitikken så omkostningseffektivt som muligt. Derudover peger vismændene på, at klima- og miljøindsatser bør sammentænkes, da aktiviteter i landbruget kan udlede både drivhusgasser og kvælstof.

- Det er sund fornuft at indrette vores klimapolitik omkostningseffektivt og på en måde, hvor vores klima- og miljøindsatser trækker i samme retning. Aftalen om målrettet regulering var et stort skridt, og vi fortsætter arbejdet, siger Esben Lunde Larsen.

Det er en del af aftalen om målrettet regulering, at ordningen løbende videreudvikles, så den kan blive endnu mere effektiv.

Læs mere om målrettet regulering.

Læs rapporten fra Det Miljøøkonomiske Råd.

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Malene Kristensen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. 22 13 08 34, mail malek@mfvm.dk  


MENU