Gå til hovedindholdet

OK 2018: Konsekvenser af en eventuel konflikt

I forbindelse med de igangværende overenskomstforhandlinger er der varslet strejke og lockout for ministeriets medarbejdere. Her kan du læse, hvilken betydning det kan få.

Publiceret 12. marts 2018

Per 12. marts er situationen følgende:

 

Hvem er ramt at strejken?

På vores ministerområde er det Fødevarestyrelsen (primært Kødkontrollen og en del af fødevarekontrollen), Landbrugsstyrelsen (alle AC’er og IT-medarbejdere samt HK’erne i Tønder) samt en mindre del af Naturstyrelsen, der er ramt af strejkevarsel. Strejkevarslerne omfatter ca. 30 % af ministeriets medarbejdere Der også strejkevarsel på journalister i hele Landbrugsstyrelsen og to veterinærenheder i Fødevarestyrelsen.

 

Hvor mange er ramt af lockout?

På vores ministerområde vil ca. 78 % af medarbejderne være omfattet af lockout.  Det er samtlige institutioner, ekskl. Kødkontrollen, der er omfattet af lockouten.

 

Hvem friholdes?

Chefer, tjenestemænd, elever samt ikke-organiserede er friholdt for både strejke og lockout. Derudover friholdes medarbejdere, der vurderes at have opgaver med samfundsmæssigt kritiske funktioner, for lockout. I Miljø- og Fødevareministeriet udgør det ca. 1.000 medarbejdere, hvoraf ca. 1/3 alene udgør Kødkontrollen. De øvrige områder er eksempelvis stormflodsberedskab, det nationale styringsberedskab og import-/eksportlicenser. I departementet friholdes få HR-medarbejdere samt få medarbejdere i Minister- og ledelsessekretariatet og Presse og Koncernkommunikation mhp. betjening af ministeren. 
 
Vi henviser også til FVST og LBST hjemmesider ifbm. hvad strejke og lockout konkret betyder for deres områder:

http://www.lbst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/ok-2018-konsekvenser-af-en-eventuel-konflikt/  

https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Om_styrelsen/Sider/Orientering_om_konflikt_i_forbindelse_med_OK18.aspx 


MENU