Gå til hovedindholdet

Politisk aftale om Fødevare- og landbrugspakken

Regeringen har netop indgået en politisk aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og de Konservative om fremtidens fødevareproduktion, som betyder, at landbruget får en ny målrettet miljøregulering, der skaber fremgang for både landbruget og miljøet.

Publiceret 22. december 2015

Danmarks fødevaresektor har i dag fået tilført nye super-kræfter af et flertal i Folketinget. Med aftalen får Danmark mulighed for at producere flere fødevarer i sund balance med natur og miljø, så vi kan blive endnu stærkere som fødevare-supermagt.

De 30 initiativer i Fødevare- og landbrugspakken vil skabe jobs i egne af Danmark, der virkelig trænger og bidrage til at bevare slagterijobs i Danmark. Sidste år beskæftigede fødevaresektoren 140.000 personer og eksporterede for 148 mia. kroner, hvilket svarer til en fjerdedel af den samlede danske vareeksport. Det er en succes, som aftaleparterne ønsker at værne om og bygge videre på.

Landbruget får med den politiske aftale en helt ny miljøregulering, der vil være fuldt udbygget i 2021. Generel regulering med tvungne virkemidler som reducerede gødningsnormer og randzoner vil blive afløst af målrettet regulering baseret på den nyeste viden. Landmændene får frihed til selv at vælge, hvilke midler, de vil bruge for at passe på miljøet.

Miljøet går i plus

- Danmark har fået en Fødevare- og landbrugspakke, der lægger grunden til fornyet vækst i landbruget og giver et grønt plus til miljøet. Med aftalen siger vi farvel til gammeldags regler og indfører en moderne regulering, som ikke tidligere er set i Danmark. Jeg håber, at landmænd og banker nu trygt går i gang med at investere i fremtiden, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Formand for Miljø- og Fødevareudvalget René Christensen siger:

- Det er slut med, at alle landmænd skal reguleres ens. Fremover vil miljøreguleringen være målrettet og baseret på den nyeste viden. Vi vil tage nye kollektive virkemidler i brug som stenrev og minivådområder. Vi vil også udvikle dansk aqvakultur, hvor der er et stort potentiale for vækst. Vi vil derfor lancere en vækstplan for aqvakultur og finde det miljømæssige råderum for udvikling af havbrug.

Liberal Alliances landbrugsordfører Mette Bock siger:
- Der er ingen tvivl om, at det paradigmeskift, der nu realiseres, aldrig var blevet til noget uden Liberal Alliance. Fremadrettet er det faglighed og målinger, ikke tilfældige modeller, der er udgangspunktet for reguleringen. Vi glæder os også over, at reguleringen nu underlægges internationale forskeres evaluering, ligesom den udfordringsret, som landmændene nu får, er en stor forbedring af landmændenes retssikkerhed. 

De Konservatives landbrugsordfører Rasmus Jarlov siger:

- Jeg er glad for, at vi endte med at blive enige om, at ingen vandløb med miljømæssig værdi eller potentiale skal tages ud af vandplanerne. Det er i aftalen slået eksplicit fast, at vi kun efter en grundig miljøvurdering giver lov til at oprense afvandingskanaler uden miljømæssig værdi, og det var meget vigtigt at slå fast, så vi ikke forringer vandmiljøet og biodiversiteten.

Venstres landbrugs- og miljøordfører Erling Bonnesen siger:
- Først og fremmest får landmændene mulighed for at gødske optimalt.  Det har reglerne indtil nu forhindret dem i. Nu ændrer vi reglerne, og det giver landmændene mulighed for at dyrke bedre afgrøder af højere værdi. Alene dette tiltag vil give en værditilvækst hos landbruget på op mod 1,8 milliard kroner. Kvælstofbelastningen håndterer vi gennem en ny målrettet regulering, som indfases fra 2018.

Initiativerne i Fødevare- og landbrugspakken finansieres indenfor den afsatte finanslovsreserve til fødevare- og landbrugsinitiativer, omprioriteringer inden for landdistriktsprogrammet og finanslovsreserven til kvælstofsindsatser.

Læs hele aftalen

Se faktaark

Yderligere oplysninger:

Formand for Miljø- og Fødevareudvalget René Christensen (DF) tlf. 6162 4390

Miljøordfører Mette Bock (LA) tlf. 6162 5095

Miljøordfører Rasmus Jarlov (K) tlf. 6162 4641

Miljøordfører Erling Bonnesen (V) tlf.6162 5940

Pressechef Mette Thorn, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. 2561 7170, e-mail: mthor@mfvm.dk

 

 

 


MENU