Gå til hovedindholdet

Regeringen og DF er klar til at finansiere økologisk tigerspring

Der er fortsat stor interesse for at omlægge til økologi hos danske landmænd. Regeringen og Dansk Folkeparti er derfor klar med i alt 315 mio. kr., så der er penge nok til at imødekomme efterspørgslen i 2017 hos alle ansøgere, som lever op til kravene.

Publiceret 31. oktober 2017

Næsten 1000 landmænd har i år søgt om støtte til at omlægge til økologi eller udvide deres økologiske areal. I alt er der søgt for et areal på mere end 41.000 hektar, hvilket svarer til næsten to gange Møn. Det betyder, at Danmarks økologiske areal står til at vokse med op til cirka 19 pct.

Dermed fortsætter den enorme interesse blandt landmændene for økologien. Regeringen og Dansk Folkeparti har derfor også i år besluttet bl.a. at fremrykke ekstra midler, så alle landmænd, der opfylder betingelserne, kan få imødekommet ansøgningen. Dermed vil der i år samlet være op til 315 mio. kr. til støtteordningen Økologisk arealtilskud.

 - I supermarkeder, i kantiner, på restauranter og på eksportmarkederne stormer økologien frem. Det er et klart signal om, at økologi har udviklet sig til en stærk sektor med stort kommercielt potentiale. Udviklingen bliver drevet af danskernes efterspørgsel efter mere økologi, og det er opløftende, at så mange landmænd står klar til at producere flere økologiske varer. I den situation giver det god mening, at regeringen sammen med Dansk Folkeparti har fundet i alt 315 mio. kr., så vi er sikre på, at alle landmænds ansøgninger i år kan blive imødekommet, og Danmarks førerposition inden for økologien kan udbygges, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

I alt er der i 2017 søgt om omlægning eller udvidelse for 315 mio. kroner fra 939 landmænd. Imødekommelse af det uventede høje antal ansøgninger i 2017 vil have konsekvenser for tilsagnsgivningen på støtteordningen Økologisk arealtilskud, fordi Landbrugsstyrelsen i øjeblikket prioriterer ressourcer til udbetaling af tilskud for eksisterende tilsagn.

- Det er glædeligt med den store interesse for økologien blandt landmænd, men det er klart, at når vi står midt i den største omlægning til økologi blandt landmænd siden slutningen af 1990’erne, så har det også indflydelse på sagsbehandlingstiderne. Man skal derfor regne med, at der kan komme forsinkelser i forbindelse med tilsagnsgivningen for det store antal nye ansøgninger i år, siger Esben Lunde Larsen.

Der vil blive tage initiativ til at sikre, at der er tilstrækkelige midler til at dække efterspørgslen efter tilskud til økologiske arealer, såfremt udgifterne hertil overstiger de afsat­te bevillinger på finansloven for 2018.

- Når landmænd ønsker at omlægge til økologi, skal de også have den lovede omlægningsstøtte til det. Vi håber, at sagsbehandlingen går så hurtigt som overhovedet muligt, så pengene kan blive udbetalt, men det er klart, at når antallet af ansøgere vokser så meget, som det gør for tiden, tager det lidt længere tid at komme igennem alle ansøgningerne. I Dansk Folkeparti er vi glade for, at der er fundet penge til at give alle støtte trods den store søgning, siger landbrugsordfører Lise Bech (DF).

Fakta:

  • Støtteordningen Økologisk arealtilskud under det danske Landdistriktsprogram gives som femårige tilsagn. Tilskuddet består af et basistilskud med mulighed for tillæg til omlægning og reduceret anvendelse af kvælstof samt et frugt- og bærtillæg. 
  • Der har de senere år været en markant stigning i ansøgningerne til omlægning eller udvidelse af det økologiske areal i Danmark, der ifølge den seneste opgørelse fra 2016 udgør 217.000 hektar.
  • Salget af økologiske varer i danske supermarkeder og butikker nåede med en stigning på 14 pct. fra 2015 til 2016 op på 8,0 mia. kroner. Det økologiske detailsalg udgjorde i 2016 9,6 pct. af hele fødevaredetailsalget.
  • Salget til økologisk foodservice, som fx kantiner, hoteller og restauranter steg med 21 pct. til to mia. kroner fra 2015 til 2016. Økologiske varer udgjorde i 2016 9,2 pct. af det samlede fødevaresalg til foodservice sektoren.
  • Eksporten af økologiske fødevarer og produkter steg med 13 pct. til knap to mia. kroner fra 2014 til 2015.

 

 

Yderligere oplysninger:

Pressechef Jens Fuglsang Edelholt, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 9135 6996, e-mail:jefed@mfvm.dk


MENU