Gå til hovedindholdet

Regeringen vil fremme bedre og sundere mad- og måltidsvaner

For at få løftet danskernes mad- og måltidsvaner og generelle sundhed afsætter regeringen 40 mio. kroner over de næste fire år til en tværministeriel indsats. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen nedsætter sammen med fire andre ministre et Advisory Board, der skal rådgive regeringen. Iværksætter og erhvervsmand Lars Kolind er udpeget som formand.

Publiceret 1. november 2017

Der er store samfundsmæssige gevinster ved at løfte danskernes kostvaner. Alt for mange danskere dør for tidligt på grund af kostrelaterede sygdomme som diabetes, hjertekarsygdomme og kræft. Desuden fører svær overvægt til øget sygefravær og behandling i sundhedssystemet, der årligt påfører samfundet milliarder i årlige omkostninger.

Derfor iværksætter regeringen et initiativ, der skal udvikle løsninger for bedre mad, måltider og sundhed tværs af sektorer. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har i samarbejde med sine ministerkollegaer i Børne- og Socialministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet samt Undervisningsministeriet nedsat et Advisory Board, som skal rådgive regeringen om, hvordan danskernes mad-, måltidsvaner og sundhed kan løftes.

Esben Lunde Larsen har udpeget iværksætter og erhvervsmand Lars Kolind som formand for Advisory Boardet. Det nye Advisory Board kommer derudover til at bestå af en række profiler med viden om mad, måltider, sundhed eller iværksætteri.

- Vi ved godt, at det vi spiser har betydning for vores sundhed, men alligevel er antallet af overvægtige fordoblet på globalt plan siden 1980’erne og udgør en af nutidens store udfordringer for folkesundheden.  Der er meget at vinde for den enkelte i form af bedre livskvalitet ved en sundere livstil, og samtidig vil en effektiv indsats reducere stigende samfundsudgifter til gavn for hele samfundet. Derfor bliver vi nødt til at gøre noget aktivt og utraditionelt for at vende udviklingen. Vi har brug for helt nye måder at anskue problematikken på, og derfor har vi nedsat et kompetent Advisory Board til at fremsætte anbefalinger til regeringen, siger Esben Lunde Larsen.

Regeringen har afsat 40 mio. kroner over fire år i 2018-2021 til at igangsætte initiativer, som arbejdet i det kommende Advisory Board munder ud i.

Formanden for Advisory Boardet, Lars Kolind, er enig i, at det er vigtigt at sætte ind for at fremme danskernes sundhed.

- Vi kan løfte danskernes sundhed ved at samle kræfterne på tværs af både offentlige og private aktører, og i fællesskab sætte skub i få, større tværgående anbefalinger, der giver danskerne bedre forudsætninger for en sundere livsstil. Jeg mener, det er vigtigt, at vi tør tænke anderledes og stort, siger Lars Kolind.

Advisory Boardet skal fremlægge sine anbefalinger i løbet af foråret 2018.

Fakta:
Advisory Boardet skal komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan oplysning og adfærdsændring kan understøttes med henblik på at fremme danskernes kostvaner og overordnede sundhedstilstand. Anbefalingerne skal gerne være knyttet an til initiativer om bevægelse, og derigennem håndtere samfundsudfordringerne relateret til kostrelaterede livsstilssygdomme.

 • Der er potentielt store samfundsøkonomiske gevinster ved bedre kostvaner. Hvis alle danskere spiste, så risikoen for at udvikle en sygdom relateret til kosten blev minimeret mest muligt, ville det danske samfund årligt kunne vinde ca. 143.000 tabte leveår og år med nedsat funktionalitet, viser et estimat fra det internationalt anerkendte studie Global Burden of Disease.

 • Sundhedsstyrelsen og Syddansk Universitet vurder i Sygdomsbyrden i Danmark 2016, at svær overvægt medfører årlige meromkostninger på 1,8 mia. kr. til behandling og pleje og årligt produktionstab på 10 mia. kr.

 • WHO har anslået, at kosten er relateret til ca. 30 pct. af alle nyopståede kræfttilfælde i den industrialiserede verden.

 • 47 pct. af alle voksne danskere er overvægtige og globalt er forekomsten af overvægt næsten fordoblet siden 1980. Overvægt er dermed en af nutidens store udfordringer for folkesundhed, da det kan medføre en række følgesygdomme – både fysiske og mentale.

Medlemmer af Advisory Boardet for mad, måltider og sundhed:

  Lars Kolind (formand) – Spejderleder, iværksætter og bestyrelsesformand 

   Anne-Birgitte Agger - Direktør, Københavns Madshus

    Berith Bjørnholm - Programme Manager, Novo Nordisk Foundation

     Christian Bitz- Forskningschef, Frederiksberg og Bispebjerg Hospital

      Elisa Bergmann - Formand, BUPL

       Gitte Breum - Chef for Mad og Måltider, Odense Kommune

        Helle Brønnum Carlsen - Lektor, Zahles Seminarium

         Jens Christian Holm - Klinisk forsknings-lektor, Institut for Klinisk Medicin, Holbæk Sygehus

          Karen Wistoft - Professor, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet

           Timm Vladimir – TV-vært og kok

            Per Gylstorff - køkkenchef på Plejecenter Bredebo i Lyngby-Taarbæk Kommune 


            MENU