Gå til hovedindholdet

Regeringen vil genoprette tørlagt sø i Nordsjælland

Der skal igen vand i den tørlagte Søborg Sø. De første skridt tages efter nytår.

Publiceret 21. december 2017

Søborg Sø var tidligere Nordsjællands fjerde største sø. I 1870’erne blev søen tørlagt for at skabe landbrugsjord. I dag sørger pumper for at holde søbunden tør, men står det til regeringen, skal pumperne slukkes, og søen og naturen genoprettes. Området vil blive en magnet for en lang række fugle som f.eks. ænder, svaner, lappedykkere og trækgæster som traner og gæs.

Den nye sø vil betyde mindre udvaskning af næringsstoffer som kvælstof og mindre udledning af drivhusgasser. Samtidig vil besøgende kunne nyde det genoprettede sølandskab fra stier og udsigtspunkter.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har tidligere på måneden holdt møde med bestyrelsen for pumpelaget ved Søborg Sø.

- Det vil være en stor gevinst for den danske natur, hvis Søborg Sø bliver genoprettet. Jeg oplever, at der er stor opbakning til genopretningen lokalt. Jeg forventer, at vi i det nye år kan gå i gang med VVM-undersøgelsen, og samtidig arbejder vi videre med at finde finansiering til projektet. Regeringen har allerede besluttet, at indtægterne fra salget af statens campingpladser kan indgå i finansieringen af genopretningsprojekter som blandt andet Søborg Sø, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Området, der skal genoprettes, er i alt ca. 500 hektar stort. Heraf vil ca. 340 hektar blive til sø og resten til enge. I dag er jorden fordelt på 63 lodsejere, og derfor skal der som en del af projektet købes jord til en jordfordeling, hvor lodsejerne får tilbudt andre arealer i bytte for de arealer, der skal indgå i genopretningen.

Vægt på lokal inddragelse
Det store genopretningsprojekt vil ske med høj grad af inddragelse af lodsejere og lokalområdet. Som startskud bliver der afholdt et borgermøde i starten af det nye år, hvor der bl.a. vil blive informeret om den VVM-undersøgelse, der skal sættes i gang. VVM-undersøgelsen skal redegøre for, hvordan projektet vil påvirke miljøet.

- Det vil være til gavn for både natur, miljø og klima, at vi får genoprettet Søborg Sø. Ingen skal derfor være i tvivl om, at regeringen vil arbejde for, at søen bliver genoprettet, siger Hans Andersen, der er valgt til Folketinget for Venstre i Nordsjælland.

Yderligere oplysninger:
Pressesekretær Ming Ou Lü, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 2077 0459, e-mail: minol@mfvm.dk  

Skovrider Jens Bjerregaard Christensen, tlf.: 2321 5372, e-mail:  jbc@nst.dk


MENU