Gå til hovedindholdet

Regeringen vil ophæve forbudszonen i vandkanten

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen vil foreslå at opbløde reglerne om strandbeskyttelseslinjen, så forbuddet mod byggeri af mindre anlæg ophæves. Danskerne skal have mere frihed til at bruge og nyde vores strande og kyster.

Publiceret 23. november 2015

Strandbeskyttelseslinjen er i dag en forbudszone, hvor de 60.000 lodsejere, der har en ejendom indenfor strandbeskyttelses- og klitfredningszonen ikke må opsætte et gyngestativ eller terrasse uden tilladelse. En børnehave må ikke bygge en bålhytte, eller en kajakklub må ikke opsætte et skur uden tilladelse, hvis de ligger indenfor 300 meter fra vandet.

Det vil miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen foreslå ændret.  Forslaget er del af regeringens vækstudspil ”Vækst og udvikling i hele Danmark”, der præsenteres i dag.

- Vi skal have lov til at leve livet og glæde os over, at vi er et land med en hel unik adgang til strand og vand. Jeg vil fjerne kravet om dispensation for en lang række mindre anlæg, så man ikke skal spørge myndighederne om lov til at opføre terrasser og gyngestativer i sin egen have eller en bænk, hvor man kan nyde udsigten. Det dispensationscirkus vil jeg gerne sætte en stopper for, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Vi har plads nok

I dag betyder reglerne om strandbeskyttelseslinjen, at myndighederne hvert år behandler godt 1.000 ansøgninger om dispensation fra lodsejere, børnehaver, klubber og kommuner. I 2014 traf Naturstyrelsen afgørelse i 1.050 sager, hvoraf 800 fik dispensation, mens 160 fik afslag, og 80 fik en kombination af dispensation og afslag.  

- Jeg vil bo i et land, hvor man ikke skal spørge myndighederne om lov til at bygge en sandkasse til sit barn. Strandbeskyttelseslinjens forbudszone skal blødes op. Vi har 7.300 kilometer kyststrækning. Der er plads til bænke, saunaer til vinterbaderne og skure til kajak-roerne. Kommuner, foreninger og erhvervsliv skal bedre kunne bruge vores havne og udendørsarealer til at give danskerne flere tilbud om at nyde naturen. Det kan vi sagtens gøre, uden vi spolerer vores åbne kyster, siger Eva Kjer Hansen, der vil indkalde Folketingets partier til forhandlinger i december med henblik på, at der kan fremsættes et lovforslag i foråret.

Miljø- og fødevareministeren lægger op til, at det kommende lovforslag blandt andet ophæver kravet om dispensation for mindre anlæg i haver og forbuddet mod tilstandsændringer ophæves i byzone og bynære arealer. Turistvirksomheder skal kunne opføre friluft- og fritidsaktiviteter i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Skoler, institutioner, klubber og foreninger skal kunne etablere, indrette og udvide klubhuse, legepladser og bålhytter. Overflødige bygninger på havne skal kunne bruges til andre formål.
 
Fakta:

  • Strandbeskyttelseslinjen blev flyttet fra 100 meter til 300 meter i 1994.
  • Strandbeskyttelseslinjen er fastlagt af en Kommission og ligger i åbne landskaber 300 meter fra kysten.
  • Der er ca. 60.000 grunde, som er omfattet af strandbeskyttelses- og klitfredningszonen, heraf ca. 20.000 sommerhusgrunde.
  • Danmark er en kystnation med en kyststrækning på 7.300 km – maks. 50 km til åben kyst
  • Næsten en mio. danskere bor under 1.000 m fra kysten.
  • Kystturismen omsætter i alt ca. 45 mia. kroner og heraf afledt beskæftigelse 68.500 jobs.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Mette Thorn, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 2561 7170, e-mail: mthor@mfmv.dk


MENU