Gå til hovedindholdet

Stigning i husdyr-MRSA følges op med indsatser

Publiceret 23. februar 2017

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har efter en drøftelse med partierne bag MRSA-aftalen fra 2015 besluttet at iværksætte to nye initiativer for at søge at knække kurven på forekomst af husdyr-MRSA i de danske svinebesætninger.

For det første skal der igangsættes forsøg med forskellige alternative desinfektionsmetoder i staldene for at undersøge, om det er muligt at nedbringe MRSA, mens der er svin i staldene. Initiativet skal sikre, at virksomheder bag produkter, som kan dokumentere en sandsynlighed på virkning, får mulighed for at afprøve deres produkter. Der bliver tale om pilotprojekter i et samarbejde med DTU og svineproducenter.

Desuden vil ministeren have udarbejdet en beskrivelse af forudsætningerne for at etablere og opretholde MRSA-rene produktionslinjer i den danske svineproduktion.

Baggrunden er netop offentliggjorte tal fra en screening, der viser, at forekomsten af husdyr-MRSA blandt danske slagtesvin i besætningerne er steget fra 68 % i 2014 til 88 % i 2016.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen nedsatte i december 2016 en bredt sammensat ekspertgruppe, der fik i opdrag at undersøge effekten af den eksisterende MRSA-handlingsplan fra 2015, og komme med nye anbefalinger i forhold til bekæmpelse af husdyr-MRSA. Ekspertgruppen forventes at afrapportere i juni 2017.

- Det er bekymrende, at vi fortsat ser en markant stigning i MRSA-forekomsten i staldene. De nye tal indgår naturligvis i MRSA-ekspertgruppens overvejelser, og jeg ser meget frem til at modtage ekspertgruppens anbefalinger til sommer, siger ministeren.

- Eksperternes råd er på vej, men stigningen viser, at vi bør handle allerede nu. Jeg har på baggrund af tallene efter samråd med partierne bag MRSA-aftalen besluttet allerede nu at iværksætte to tiltag i forhold til reduktion af husdyr-MRSA i staldene: Et pilotprojekt om alternative desinfektionsmetoder, og en beskrivelse af muligheden for etablering af rene produktionslinjer, der kan præsenteres ved en delafrapportering fra ekspertgruppen allerede i april, udtaler Esben Lunde Larsen.

Mens forekomsten i svinebesætningerne er steget yderligere de sidste to år, er der derimod ikke sket samme stigning i forekomsten hos mennesker. Tal fra Statens Serum Instituts hjemmeside viser, at antal tilfælde af MRSA CC398 hos mennesker ligger nogenlunde stabilt i samme periode.

Se screeningsresultaterne på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Fakta om husdyr-MRSA

Screeninger for forekomst af husdyr-MRSA i slagtesvinebesætninger:

  • 2010/11: 16 procent af slagtesvinebesætninger var husdyr-MRSA positive
  • 2014: 68 procent af slagtesvinebesætninger var husdyr-MRSA positive
  • 2016: 88 procent af slagtesvinebesætninger var husdyr-MRSA positive 

 


MENU