Gå til hovedindholdet

Stor kinesisk interesse for dansk miljøteknologi

Der var miljø- og vandteknologi på dagsordenen, da en dansk og kinesisk miljøminister mødtes for første gang i dag.

Publiceret 5. maj 2017

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen mødtes i dag med Kinas miljøminister Chen Jining og minister for vandressourcer Chen Lei. Det skete på baggrund af historisk gode samarbejds- og handelsrelationer.

Kina har netop overhalet USA som det største eksportmarked udenfor Europa for dansk vandteknologi, viser en ny eksportanalyse fra Miljøstyrelsen. Inden for de seneste 10 år er der sket en firedobling af eksporten til Kina. 

- I Kina er man meget bevidst om, at danske virksomheder kan levere vand- og miljøteknologi i verdensklasse. Danske pumper, ventiler og luftrensningsudstyr hjælper Kina med at indfri deres ambitioner om at styrke de miljømæssige hensyn, udnytte ressourcerne effektivt og undgå forurening. Det er en positiv udvikling, som jeg vil gøre alt for at støtte, siger Esben Lunde Larsen.

Det er blandt andet kvalitetspumper, ventiler og filtre, der bliver bygget ind i kinesiske bygninger, vandværker og rensnings- og forbrændingsanlæg. Her bidrager de danske løsninger til at levere rent vand og ren luft og mindske vandspildet. 

- Kina er meget ambitiøse og er blevet en international drivkraft på miljøområdet, og jeg er overbevist om, at et intensiveret samarbejde mellem Danmark og Kina kan bidrage til, at begge lande får udviklet nye miljøteknologiske løsninger, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Kina har opstillet meget ambitiøse miljømål. I Kinas 13. femårsplan, der blev vedtaget i 2016, er der bl.a. fastsat mål om en reduktion af vandforbruget med 35 % i 2020 sammenlignet med 2013. På luftområdet er kineserne i gang med investeringer på godt 1.500 mia. kr. i luftforureningsteknologi frem mod 2018.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Katrine Rafn, Miljøstyrelsen, tlf.: +45 41 31 85 38, karaf@mst.dk  (Vandteknologi)

Kontorchef Søren Bukh Svenningsen, Miljøstyrelsen, tlf.: +45 72 54 45 77, sobsv@mst.dk  (Miljøteknologi)
Pressesekretær Jonatan Lykke-Olesen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 9359 7082, jolyk@mfvm.dk 


MENU