Gå til hovedindholdet

Strengere straffe for dyremishandling vedtaget

Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, der fordobler strafferammen for dyremishandling.

Publiceret 2. juni 2016

Et flertal i Folketinget har netop vedtaget regeringens lovforslag, der hæver strafferammen for både bøde- og fængselsstraffe i de grovere dyreværnssager. Det er sager, der handler om mishandling af dyr, grovere uforsvarlig behandling af dyr og sager om gentagne tilfælde af uforsvarlig behandling af dyr.

Eksempelvis fordobles strafferammen for mishandling af dyr. Før var straffen fængsel i op til et år, nu stiger den til fængsel i op til to år.

- Alle har en forpligtelse til at passe på de dyr, de anskaffer sig – hvad enten dyrene bor i en stald eller har hjemme i stuen. De, der ikke er deres ansvar bevidst, skal meget klart have at vide, at vi ikke tolererer misrøgt af dyr. Det gør vi med det lovforslag, som Folketinget nu har vedtaget, hvor vi fordobler straffen for dyremishandling, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Som en del af lovændringen bliver straffen skærpet yderligere i sager, der omhandler dyr i offentlig tjeneste, herunder politi- og narkohunde.

- Det er en kerneprioritet for Dansk Folkeparti, at dyrene i Danmark skal have det godt og bliver behandlet ordentligt. Der findes jo eksempler på sager, hvor dyr er blevet udsat for vold og overladt til sig selv i længere tid uden mad og drikke. Dyremishandling og vanrøgt er en alvorlig sag, og straffen skal matche forbrydelsens alvor – det kommer den til nu, også når det gælder vold mod dyr i tjeneste, siger dyrevelfærdsordfører Karina Due fra Dansk Folkeparti.  

Lovændringen træder i kraft 1. juli 2016.

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Jeanette Løv Rasmussen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 9359 7070, e-mail: jelra@mfvm.dk

Fødevarestyrelsens pressevagt, tlf. 2284 4834

Fakta om ændringer i Dyreværnsloven

  • Udgangspunktet for de idømte fængselsstraffe for forhold med karakter af mishandling af dyr ligger i dag på ca. 30 dage. Når lovforslaget træder i kraft, fordobles strafferammen for mishandling af dyr – fra fængsel i op til et år til fængsel i op til to år.
  • Udgangspunktet for bødestørrelser i sager om grovere uforsvarlig behandling af dyr og gentagelsestilfælde af uforsvarlig behandling af dyr – privat hold af dyr:

Overtrædelse

  1. gang før

  2. gang før

   1. gang efter

 

  2. gang efter

Uforsvarlig behandling af dyr

2.000 kr.

3.000 kr.

2.000 kr.

6.000 kr.

Grovere uforsvarlig behandling af dyr

5.000 kr.

7.500 kr.

10.000 kr.

15.000 kr.

  • Udgangspunktet for bødestørrelser i sager om grovere uforsvarlig behandling af dyr og gentagelsestilfælde af uforsvarlig behandling af dyr – erhvervsmæssigt hold af dyr:

Overtrædelse

1. gang før

 

2. gang før

 

1. gang efter

 

2. gang efter

 

Uforsvarlig behandling af dyr

5.000 kr.

7.500 kr.

5.000 kr.

15.000 kr.

Grovere uforsvarlig behandling af dyr

10.000 kr.

15.000 kr.

20.000 kr.

30.000 kr.


MENU