Gå til hovedindholdet

Vi ved alt for lidt om mikroplast

Ny rapport viser, at både dansk og international viden om mikroplast er særdeles mangelfuld. Det kan gøres bedre, mener miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Publiceret 10. januar 2018

Er verden fyldt med mikroplast, der slår fisk ihjel og ødelægger miljøet? Det er der jævnligt historier om, men i virkeligheden ved vi ikke, hvordan mikroplast påvirker – eller ikke påvirker – miljøet.

Faktisk er vi ikke engang sikre på, hvordan vi skal måle mikroplast. Det konkluderer en ny rapport udarbejdet for Miljøstyrelsen, der samler forskning fra hele verden om mikroplast i spildevand.

- Rapporten viser kort sagt, at vi ved alt for lidt til at konkludere særlig meget om mikroplast. Manglende viden fører let til frygt og spekulation. Jeg vil opfordre til, at vi nu sætter et arbejde i gang med at få mere viden om mikroplast, så vi kan tage stilling til udfordringen på et oplyst grundlag, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen som reaktion på rapporten.

Rapporten peger i tråd med tidligere undersøgelser på, at danske renseanlæg allerede nu er i stand til at opsamle langt det meste mikroplast fra spildevandet, før det rensede vand ledes ud i vandmiljøet igen.

Læs rapporten her.

 

Den største kilde til mikroplast er aldrig målt

Et eksempel på den manglende viden er bildæk. En rapport fra Miljøstyrelsen konkluderede i 2015 ud fra teoretiske beregninger, at bildæk er langt den største kilde til udledning af mikroplast med ca. 60 procent af den mikroplast, som udledes til vandmiljøet i Danmark. Men der er ingen, som endnu har målt mikroplast fra bildæk. Det skyldes, at partikler fra bildæk er meget små – selv for mikroplast – og svære at måle. Til gengæld ventes det snart at være muligt at måle for mikroplast i drikkevand.

- Vi er ved at få udviklet en målemetode for mikroplast i drikkevand, og den ventes klar om kort tid. Der er brug for videndeling og samarbejde blandt forskerne for at sikre mere brugbar viden, siger Esben Lunde Larsen.

Rapporten "Partnerskab om mikroplast i spildevand" er netop publiceret på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Ming Ou Lü, e-mail: minol@mfvm.dk, tlf.: 20 77 04 59

Pressekoordinator Jakob Møller Volf, e-mail: jamvo@mst.dk, tlf.: 91 33 47 94

 

Fakta: Mikroplast

·            Mikroplast er defineret som alle plastikstykker, der er mindre end fem millimeter (½ centimeter) i diameter. De fleste stykker mikroplast er dog langt mindre end en millimeter og kan ikke ses med det blotte øje. De måles typisk i mikrometer – som er en tusindedel af en millimeter – deraf navnet mikroplast.

·            Mikroplast er forskningsmæssigt så ungt et område, at stort set alle videnskabelige udgivelser om emnet er kommet i 2010'erne, primært fra 2014 og frem.

·            Det er rapporteret, at mikroplast er fundet en række steder, blandt andet i havet, i honning, øl, sukker, fisk og i drikkevand. Generelt er data dog usikre, og den nye rapport peger på, at man skal tage tidligere undersøgelser med et gran salt.

·            Langt den største udledning af mikroplast sker ved, at små stykker plastik slides af større stykker. Det kan ske overalt – fx når vi skriver på et tastatur eller skruer låget af en plastikflaske.

·            Der er ikke umiddelbart grund til at tro, at mikroplast udgør et sundhedsproblem, så længe det er over en hvis størrelse på omkring 0,1 mikrometer (= en titusindedel af en millimeter). De sundhedsmæssige effekter af mikroplast er dog heller ikke grundigt undersøgt.

 

Fakta om rapporten "Partnerskab om mikroplast i spildevand"

Formålet med partnerskabet var at forbedre vidensgrundlaget om mikroplast i spildevand ved at samle de relevante aktører i Danmark og gennemgå nationale og internationale publikationer. Rapporten viser blandt andet:

·            Der er behov for en ensartet pålidelig målemetode, der gør det lettere at bruge og sammenligne resultater fra forskellige undersøgelser

·            Rensningsanlæg fanger langt det meste af mikroplasten i spildevand – med størst effektivitet for de større partikler.


MENU